STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA SP. Z O.O.
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
O nas
Aktualności
Przetargi
Kontakt
O nas

 

Działając jako Syndyk Masy Upadłości Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie niniejszym informuję, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 13.12.2011 r. ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika (sygnatura akt XII GUp 33/11).

W związku z powyższym, syndyk wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku Gazeta Wyborcza – wydanie lokalne, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Sędziemu-Komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, pod adresem: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.


Sekretariat

Tel: (+48 91) 81 36 314

E-mail: ssn@ssn.pl , ssn@ssn.home.pl

 


 
O nas
Aktualności
Przetargi
Kontakt